Category Archives: Žaidimai ugdymui

Lavinantys ir ugdantys žaidimai ir pratimai vaikams ir jaunimui

Atspėkit, kokį daiktą aš turiu omenyje!

Lavinami komunikacijos, suvokimo, darbo grupėje įgūdžiai :)

Vedėjas nužvelgia kambarį, tylomis pasirenka objektą (pvz., šviestuvą, signalizaciją, knygą ant stalo).
Dalyvių tikslas – atspėti, koks tai objektas. Jie gali užduoti 10 klausimų. Paskui turi atspėti – gali bandyti 3 kartus.
Teisingai atspėjęs asmuo pasirenka objektą, kurį turi atspėti kiti dalyviai. Viskas kartojama iš naujo.Besišypsantis vaikas

Skulptūra

Paskirtis:
pasidalinimas emocijomis, atsipalaidavimas, fizinių barjerų panaikinimas

Eiga:
Pasidalinama poromis: vienas asmuo – skulptorius, kitas – molis.
Skulptorius iš molio kuria 3 „pozas“, atspindinčias 3 susijusias emocijas (pvz. savijautą prieš projektą, savijautą dabar, ir kokios savijautos tikimasi projekto pabaigoje).
Visi skulptoriai stebi, kaip molis keičia pozas.
Poros apsikeičia vaidmenimis."Skulptūros" dalyvis

Sportinė pantomima

Pantomima – tai gerai žinoma ir mėgstama meno rūšis. Pantomimos meistrai dažniausiai savo vaidinimuose vaizduoja kokios nors profesijos žmones. Jūs taip pat galite suvaidinti pantomimą ir pavaizduoti: valties irkluotojus ir vairininką; disko metiką; šuolininkus į tolį ir aukštį; sunkumų kilnotojus; sinchroninio plaukimo grupę.
Žaidimo variacijos: dalyviai gali paeiliui vaidinti be žodžių kokį nors animacinio filmuko personažą, kokį nors daiktą, gyvūną ir panašiai :)

Šis žaidimas ugdo vaiko kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir darbo grupėje įgūdžius.pantomima

Atpažink jausmus!

Šį pratimą galite atlikti dienos pabaigoje ar tuomet, kai jūsų vaikas jaučiasi prislėgtas. Tai padės vaikui išreikšti savo jausmus, o jums geriau suprasti vaiko savijautą ir požiūrį į skirtingus įvykius.

Paprašykite savo vaiko nupiešti žmones, išgyvenančius įvairius jausmus – laimingą mergaitę, piktą vyrą, išsigandusį berniuką, nusiminusią moterį. Vaikas taip pat gali paieškoti žurnaluose ar laikraščiuose esančių žmonių nuotraukų su išreikštomis skirtingomis emocijomis veide. Užduokite klausimus apie tuos piešinius ir/ar nuotraukas: “Kaip tu manai, kodėl šis berniukas atrodo toks išsigandęs? Kaip galvoji, dėl ko ši mergaitė jaučiasi laiminga? Kada tu taip jauteisi paskutinį kartą? Kas tave paskatino taip jaustis?”nupiešk savo jausmus

Pakankamai paprastas pratimas, kuris paskatins vaiko sąmoningumą, emocinę raišką ir atvirumą jums.

Apie šeimą

Atkeliauja prikrauta dėžė
Paprašykite vaikus nupiešti savo šeimą. Atskirai iškirpkite kiekvieną ”šeimos
narį”. Visų ”šeimos” sudedamos į vieną dėžę. Pradeda vienas iš vadovų. Jis
suranda savąją ”šeimą” ir papasakoja apie ją.
Tuomet dėžė siunčiama toliau vienam grupės dalyvių palydint tekstu:
”Atkeliauja prikrauta dėžė”.
Tas, kuris priima dėžę, klausia: ”Kas joje?”
Siuntėjas atsako: ”Tavo šeima”.
Gavėjas ieško dėžėje savo ”šeimos” narių ir papasakoja apie ją tiek, kiek nori.
Vėliau dėžė siunčiama toliau, kad kiekvienas galėtų papasakoti apie savo
šeimą.
Paskutinis, gavęs dėžę, grąžina tam vadovui, kuris pradėjo žaidimą :)Žaidžiantys vaikai

Grupės istorija

Ant ilgo popieriaus lapo grupė tylomis kuria savo istoriją. Svarbu susitarti, kur yra pradžia. Vieni dalyviai apsistoja vienoje vietoje, o kiti kilnojasi iš vietos į vietą. Grupės dalyviai atsižvelgia į tai, ką piešia kiti. Kai darbas yra pabaigiamas, paprašoma žmonių tarpusavyje apsitarti pasakojimą, o tuomet yra papasakojama visiems.palaikymo ir bendrumo galia

Puikiai tinka beveik visoms klientų grupėms.

Pratimas, įgalinantis mažuosius susitvarkyti su nerimu

Šio pratimo metu, Jūs išmokysite savo vaiką kaip tinkamai galima susidoroti su jauduliu, nerimu, baime. Taip pat sustiprinsite tarpusavio ryšį.

Ypač tinka naudoti iškart po patirto nemalonaus įvykio arba prieš jį.

Atsisėskite kartu su vaiku ramioje aplinkoje, kur nėra jokių trukdžių.  Pirmiausia siūlau pradėti jums ir papasakoti vaikui patirtą įvykį, kuomet jautėtės prislėgta, sunerimusi (Atvirumas visada skatina atvirumą). Tuomet paprašykite vaiko, kad jis taip pat papasakotų įvykį kuomet taip jautėsi. Padiskutuokite kartu, kokie fiziniai simptomai buvo apėmę tuo metu – prakaitavo delnai, norėjosi į tualetą, drebėjo rankos. Pasikalbėkite, kaip galima su tuo kovoti, pavyzdžiui, giliai kvėpuoti, pasikalbėti su kitu žmogumi ir panašiai. Viską užrašykite popieriuje, o vaiko paprašykite tai iliustruoti.

Pakabinkite šį popieriaus lapą vaiko kambaryje ar kitoje vaikui gerai matomoje vietoje.med-child photography girl with rose tampa

“Dar plius vienas”

Visi susėda ratu. Vienas žaidėjas parodo kokį nors judesį, pvz. suploja rankomis. Kitas žaidėjas iš kairės pakartoja judesį ir parodo savo, pvz. pliaukšteli delnu per kelį. Kiekvienas sekantis žaidėjas pakartoja judesių seką ir priduria dar vieną savo. Tas, kuris suklysta, iškrenta iš žaidimo, paskutinęs likęs tampa nugalėtoju.

„Uždrausta raidė“

Skatina kūrybiškumą, stiprina grupės tarpusavio ryšius :)

Žaidėjai pasirenka raidę, kuri bus uždrausta, pvz. „D“. Vedantysis užduoda klausimą, provokuodamas ištarti uždraustą raidę, pvz. „kas ateina po nakties“, negalėdamas atsakyti „diena“, žaidėjas sako „rytas“. Jei susipainioja – iškrenta iš žaidimo.

„Mišrainė“

Skatina dalyvio kūrybiškumą ir stiprina grupės tarpusavio ryšius.

Žaidimo tikslas: Sujungti į vieną pasakojimą nesusijusius žodžius
Žaidėjų skaičius: komandos po 3-4 žaidėjus
Reikia: popieriaus, rašiklių

Taisyklės:
Ant popieriaus lapelių užrašykite po 3 nieko bendro neturinčius dalykus. Kiekviena komanda ištraukia lapelį ir turi sukurti neilgą pasakojimą, kuriame būtų minimi visi 3 žodžiai.

Rinkiniai galėtų būti tokie:
Valdovų rūmai, kalmaras, Petraičio marškiniai
Termometras, karvė, burbulinė vonia
Policija, perukas, konservuoti šprotai
Elektros lemputė, lapė, Bradas Pitas
Avokadas, kranas, Putinas